Match center

Seniori 30+ - Gruppo 3

Ve 03.09.2021
FC Riviera
US Pro Daro
1
0
no. gara 129461
GC Biaschesi
FC Camorino
3
1
no. gara 129463
GC Carassesi
SC Moesa Rorè
5
0
no. gara 129462
Ma 07.09.2021
Team Blenio
FC Claro
3
3
no. gara 129460
Ve 10.09.2021
Team Blenio
FC Riviera
3
0
no. gara 129467
US Pro Daro
GC Carassesi
1
3
no. gara 129466
SC Moesa Rorè
GC Biaschesi
5
2
no. gara 129465
FC Claro
FC Camorino
4
1
no. gara 129464
Ve 17.09.2021
FC Camorino
SC Moesa Rorè
0
4
no. gara 129471
FC Riviera
FC Claro
1
2
no. gara 129468
GC Carassesi
Team Blenio
3
2
no. gara 129469
GC Biaschesi
US Pro Daro
0
0
no. gara 129470
Ve 24.09.2021
FC Claro
SC Moesa Rorè
4
1
no. gara 129472
US Pro Daro
FC Camorino
3
4
no. gara 129473
Team Blenio
GC Biaschesi
2
2
no. gara 129474
Ve 01.10.2021
FC Camorino
Team Blenio
3
4
no. gara 129478
US Pro Daro
SC Moesa Rorè
2
3
no. gara 129479
GC Biaschesi
FC Riviera
4
0
no. gara 129477
Ve 08.10.2021
FC Riviera
FC Camorino
2
4
no. gara 129482
FC Claro
US Pro Daro
3
0
no. gara 129480
GC Carassesi
GC Biaschesi
6
2
no. gara 129483
Lu 11.10.2021
FC Riviera
GC Carassesi
1
3
no. gara 129475
Ve 15.10.2021
US Pro Daro
Team Blenio
2
3
no. gara 129487
SC Moesa Rorè
FC Riviera
3
0
F
no. gara 129486
Ma 19.10.2021
GC Biaschesi
FC Claro
4
1
no. gara 129484
Ve 22.10.2021
Team Blenio
SC Moesa Rorè
1
1
no. gara 129481
Lu 25.10.2021
GC Carassesi
FC Claro
4
2
no. gara 129476
Ve 25.03.2022
FC Claro
Team Blenio
1
6
no. gara 129488
US Pro Daro
FC Riviera
3
2
no. gara 129489
SC Moesa Rorè
GC Carassesi
4
2
no. gara 129490
FC Camorino
GC Biaschesi
3
2
no. gara 129491
Lu 28.03.2022
FC Camorino
GC Carassesi
3
4
no. gara 129485
Ve 01.04.2022
FC Riviera
Team Blenio
0
3
no. gara 129495
GC Biaschesi
SC Moesa Rorè
1
4
no. gara 129493
Ve 08.04.2022
US Pro Daro
GC Biaschesi
3
3
no. gara 129498
FC Claro
FC Riviera
3
0
no. gara 129496
Team Blenio
GC Carassesi
1
1
no. gara 129497
SC Moesa Rorè
FC Camorino
3
3
no. gara 129499
Ma 12.04.2022
FC Camorino
FC Claro
3
2
no. gara 129492
Ve 22.04.2022
SC Moesa Rorè
FC Claro
4
1
no. gara 129500
FC Camorino
US Pro Daro
4
4
no. gara 129501
GC Biaschesi
Team Blenio
3
0
no. gara 129502
Ve 29.04.2022
FC Claro
GC Carassesi
2
2
no. gara 129504
FC Riviera
GC Biaschesi
2
4
no. gara 129505
Team Blenio
FC Camorino
1
1
no. gara 129506
SC Moesa Rorè
US Pro Daro
1
1
no. gara 129507
Lu 02.05.2022
GC Carassesi
US Pro Daro
5
3
no. gara 129494
Ve 06.05.2022
US Pro Daro
FC Claro
1
7
no. gara 129508
SC Moesa Rorè
Team Blenio
0
0
no. gara 129509
FC Camorino
FC Riviera
1
1
no. gara 129510
GC Biaschesi
GC Carassesi
0
0
VN
no. gara 129511
Ve 13.05.2022
FC Claro
GC Biaschesi
1
0
no. gara 129512
FC Riviera
SC Moesa Rorè
1
3
no. gara 129514
Team Blenio
US Pro Daro
3
1
no. gara 129515
GC Carassesi
FC Camorino
3
1
no. gara 129513
Lu 16.05.2022
GC Carassesi
FC Riviera
0
0
VN
no. gara 129503