Match center

Seniori 30+ - Gruppo 2

Ve 04.09.2015
US Azzurri
AC Lema
0
3
no. gara 136255
Team Blenio
FC Lodrino
0
4
no. gara 136254
US Chironico
AS Monteceneri
3
5
no. gara 136253
AS Minusio
AS Breganzona
0
1
no. gara 136256
Ve 11.09.2015
FC Lodrino
US Azzurri
4
0
no. gara 136259
AC Lema
AS Minusio
2
4
no. gara 136258
AS Monteceneri
AS Breganzona
2
2
no. gara 136257
Ve 18.09.2015
AS Minusio
FC Lodrino
2
1
no. gara 136263
Ma 22.09.2015
FC Lodrino
AS Breganzona
10
3
no. gara 136266
Ve 25.09.2015
AS Monteceneri
AC Lema
2
0
no. gara 136265
US Chironico
AS Minusio
1
4
no. gara 136267
Team Blenio
US Azzurri
1
2
no. gara 136268
Ve 02.10.2015
US Azzurri
AS Monteceneri
2
4
no. gara 136269
AS Minusio
Team Blenio
1
4
no. gara 136270
AS Breganzona
US Chironico
5
1
no. gara 136271
Ma 06.10.2015
US Azzurri
US Chironico
7
3
no. gara 136262
Me 07.10.2015
AS Breganzona
AC Lema
1
2
no. gara 136264
Ve 09.10.2015
Team Blenio
AS Breganzona
3
3
no. gara 136275
US Chironico
AC Lema
4
7
no. gara 136274
AS Monteceneri
FC Lodrino
0
0
no. gara 136273
Ve 16.10.2015
FC Lodrino
US Chironico
6
0
no. gara 136280
AC Lema
Team Blenio
3
2
no. gara 136279
AS Minusio
AS Monteceneri
0
3
no. gara 136277
Ma 20.10.2015
Team Blenio
AS Monteceneri
3
0
no. gara 136261
Ve 23.10.2015
US Azzurri
AS Minusio
4
1
no. gara 136276
AC Lema
FC Lodrino
2
5
no. gara 136272
US Chironico
Team Blenio
1
1
no. gara 136260
Ve 01.04.2016
AS Breganzona
US Azzurri
0
0
no. gara 136278
Ve 08.04.2016
AS Monteceneri
US Chironico
1
2
no. gara 136281
FC Lodrino
Team Blenio
2
0
no. gara 136282
AC Lema
US Azzurri
2
3
no. gara 136283
AS Breganzona
AS Minusio
3
1
no. gara 136284
Ve 15.04.2016
US Azzurri
FC Lodrino
0
1
no. gara 136287
Team Blenio
US Chironico
4
0
no. gara 136288
AS Breganzona
AS Monteceneri
3
2
no. gara 136285
AS Minusio
AC Lema
1
2
no. gara 136286
Ve 22.04.2016
AS Monteceneri
Team Blenio
2
0
no. gara 136289
AC Lema
AS Breganzona
3
2
no. gara 136292
US Chironico
US Azzurri
1
3
no. gara 136290
Ve 29.04.2016
US Azzurri
Team Blenio
1
3
no. gara 136296
AC Lema
AS Monteceneri
0
4
no. gara 136293
AS Minusio
US Chironico
6
2
no. gara 136295
AS Breganzona
FC Lodrino
0
0
no. gara 136294
Ma 03.05.2016
FC Lodrino
AS Minusio
7
1
no. gara 136291
Me 18.05.2016
AS Breganzona
Team Blenio
5
1
no. gara 136303
Ve 20.05.2016
US Chironico
FC Lodrino
2
3
no. gara 136308
US Azzurri
AS Breganzona
4
4
no. gara 136306
AS Monteceneri
AS Minusio
3
1
no. gara 136305
Ma 24.05.2016
AS Monteceneri
US Azzurri
5
1
no. gara 136297
Team Blenio
AC Lema
1
0
no. gara 136307
Me 25.05.2016
US Chironico
AS Breganzona
1
3
no. gara 136299
Ve 27.05.2016
FC Lodrino
AC Lema
1
0
no. gara 136300
Ma 31.05.2016
FC Lodrino
AS Monteceneri
5
0
no. gara 136301
Gi 02.06.2016
AC Lema
US Chironico
0
0
VN
no. gara 136302
Lu 06.06.2016
AS Minusio
US Azzurri
2
2
no. gara 136304
Ve 10.06.2016
Team Blenio
AS Minusio
0
3
no. gara 136298